Wie is wie

Schoolleiding
Rector (algemene leiding)Huub Nelish.nelis@meergronden.asg.nl
Conrector (bedrijfsvoering)Cees Kantc.kant@meergronden.asg.nl
Directiesecretaresse Annegré Nieuwenhuisa.nieuwenhuis@meergronden.asg.nl
beroepsgerichte unit (bbl/kbl)
Afdelingsleider Wendy Velthuisw.velthuis@meergronden.asg.nl
Assistent afdelingsleiderIris van Gilsi.vangils@meergronden.asg.nl
Afdelingsassistent Ingrid Kop i.kop@meergronden.asg.nl
Decaan Johannes Dopmeijerj.dopmeijer@meergronden.asg.nl
Examensecretaris Dennis Zoomersd.zoomers@meergronden.asg.nl
Leerlingcoördinatoren Elina van der Lindee.vanderlinde@meergronden.asg.nl
Niels de Kleijnn.dekleijn@meergronden.asg.nl
Leerlingbegeleider  Pieter Noordmansp.noordmans@meergronden.asg.nl
mavo/havo-unit
AfdelingsleiderArno Steinharta.steinhart@meergronden.asg.nl
Afdelingsassistent Ingrid Kopi.kop@meergronden.asg.nl
Decaan Johannes Dopmeijerj.dopmeijer@meergronden.asg.nl
Examensecretaris Dennis Zoomersd.zoomers@meergronden.asg.nl
Leerlingcoördinator Arno Steinharta.steinhart@meergronden.asg.nl
TTO-coördinatorSharda Ronkess.ronkes@meergronden.asg.nl
havo/vwo-unit
Afdelingsleider onderbouw Mirjam van Osch m.vanosch@meergronden.asg.nl
Afdelingsleider bovenbouw Marie-Louise Doek m.doek@meergronden.asg.nl
Afdelingsassistent Cora Bastiani c.bastiani@meergronden.asg.nl
Decaan onderbouw Cindy Didden c.didden@meergronden.asg.nl
Decaan bovenbouw Suzanne de Hont s.dehont@meergronden.asg.nl
ExamensecretarisCarolien Vrakkingc.vrakking@meergronden.asg.nl
Leerlingcoördinator (klas 1/2/3)Aaltsje Hefting  a.hefting@meergronden.asg.nl
Leerlingcoördinator (klas 4/5/6)Maartje van Meersbergen  m.vanmeersbergen@meergronden.asg.nl
Coördinator meerbegaafden Maartje van Meersbergen  m.vanmeersbergen@meergronden.asg.nl
TTO-coördinatorHans Heslingah.heslinga@meergronden.asg.nl
Zorg en extra aandacht
Zorgcoördinator: Rieneke ten Cater.tencate@meergronden.asg.nl
Coördinator leerweg ondersteunend onderwijs (lwa)/ orthopedagoog: Tanja de Vrueht.devrueh@meergronden.asg.nl
VertrouwenspersonenRosa Maasr.maas@meergronden.asg.nl
Luite Duursmal.duursma@meergronden.asg.nl
Facilitaire zaken 
Teamleider Sarina Warnaarss.warnaars@meergronden.asg.nl
Hoofd conciërgeFred Smietf.smiet@meergronden.asg.nl
Activiteiten coördinatorMadeleine Lammersm.lammers@meergronden.asg.nl

Leerplicht:
Gemeente Almere zie Almere en leerplicht

Inspectie:
Voor vragen over onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder zie Inspectie van het Onderwijs