Wie is wie

Schoolleiding

Rector (algemene leiding)

Huub Nelis
h.nelis@meergronden.asg.nl

Conrector (bedrijfsvoering)

Stephan Meershoek
s.meershoek@meergronden.asg.nl

Directiesecretaresse

Annegré Nieuwenhuis
a.nieuwenhuis@meergronden.asg.nl

Beroepsgerichte unit (bbl/kbl)

Afdelingsleider

Wendy Velthuis
w.velthuis@meergronden.asg.nl

Assistent afdelingsleider

Iris van Gils
i.vangils@meergronden.asg.nl

Afdelingsassistent

Ingrid Kop
i.kop@meergronden.asg.nl

Decaan

Johannes Dopmeijer
j.dopmeijer@meergronden.asg.nl

Examensecretaris

Dennis Zoomers
d.zoomers@meergronden.asg.nl

Leerlingbegeleider

Pieter Noordmans
p.noordmans@meergronden.asg.nl

Leerlingcoördinatoren

Elina van der Linde
e.vanderlinde@meergronden.asg.nl

Niels de Kleijn
n.dekleijn@meergronden.asg.nl

Mavo/havo-unit

Afdelingsleider

Arno Steinhart
a.steinhart@meergronden.asg.nl

Afdelingsassistent

Ingrid Kop
i.kop@meergronden.asg.nl

Decaan

Johannes Dopmeijer
j.dopmeijer@meergronden.asg.nl

Examensecretaris

Dennis Zoomers
d.zoomers@meergronden.asg.nl

Leerlingcoördinator

Arno Steinhart
a.steinhart@meergronden.asg.nl

TTO-coördinator

Sharda Ronkes
s.ronkes@meergronden.asg.nl

Havo/vwo-unit

Afdelingsleider onderbouw

Mirjam van Osch
m.vanosch@meergronden.asg.nl

Afdelingsleider bovenbouw

Marie-Louise Doek
m.doek@meergronden.asg.nl

Afdelingsassistent

Cora Bastiani
c.bastiani@meergronden.asg.nl

Decaan onderbouw

Cindy Didden
c.didden@meergronden.asg.nl

Decaan bovenbouw

Suzanne de Hont
s.dehont@meergronden.asg.nl

Examensecretaris

Carolien Vrakking
c.vrakking@meergronden.asg.nl

Leerlingcoördinator (klas 1/2/3)

Aaltsje Hefting
a.hefting@meergronden.asg.nl

Leerlingcoördinator (klas 4/5/6)

Maartje van Meersbergen
m.vanmeersbergen@meergronden.asg.nl

Begeleider hoogbegaafden

Maartje van Meersbergen
m.vanmeersbergen@meergronden.asg.nl

TTO-coördinator

Hans Heslinga
h.heslinga@meergronden.asg.nl

Zorg en extra aandacht

Zorgcoördinator

Rieneke ten Cate
r.tencate@meergronden.asg.nl

Coördinator leerweg ondersteunend onderwijs (lwa)/orthopedagoog

Tanja de Vrueh
t.devrueh@meergronden.asg.nl

Vertrouwenspersonen

Rosa Maas
r.maas@meergronden.asg.nl

Luite Duursma
l.duursma@meergronden.asg.nl

Facilitaire zaken

Teamleider

Sarina Warnaars
s.warnaars@meergronden.asg.nl

Hoofd conciërge

Fred Smiet
f.smiet@meergronden.asg.nl

Activiteiten coördinator

Madeleine Lammers
m.lammers@meergronden.asg.nl

Leerplicht:
Gemeente Almere zie Almere en leerplicht

Inspectie:
Voor vragen over onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder zie Inspectie van het Onderwijs