International award

The international award for young people – Durf jij de uitdaging aan?

The international award for young people is een wereldwijd project dat jonge mensen wil uitdagen het beste uit zichzelf te halen en te ontwikkelen. Dat doet school toch al? Jawel, maar dit project gaat verder en stijgt boven de school uit. Jonge mensen kunnen ook buiten school meedoen aan dit project. Het aanmelden kan vanaf leerjaar 3 voor alle niveaus en zowel voor regulier als tto-leerlingen. Je kunt je gaan ontwikkelen op vier gebieden:

  1. Maatschappelijke betrokkenheid: iets doen voor de samenleving.
    Bijvoorbeeld wekelijks boodschappen doen voor oudere mensen, een programma verzorgen voor de ziekenomroep of meehelpen met het organiseren van activiteiten in het buurthuis.
  2. Individueel talent: creatieve, culturele of technische vaardigheden ontwikkelen. Bijvoorbeeld toneelspelen in een toneelproductie, een website leren bouwen of gitaar leren spelen, artikelen schrijven in een jeugdblad of tuinen leren aan te leggen en onderhouden.
  3. Sport: sportieve doelen stellen waarbij sprake is van prestatie verbetering.
    Bijvoorbeeld leren duiken of een halve marathon lopen, dansuitvoeringen maken, voorbereiden op roeiwedstrijden.
  4. Expeditie; ontdekking- of onderzoekstocht organiseren/ uitvoeren met andere leerlingen.
    Bijvoorbeeld een expeditie organiseren in een Nederlands natuurgebied, zeilend een onderzoek doen naar de waterkwaliteit van de Friese meren, in de Schotse hooglanden de hoogste berg beklimmen of in Finland sneeuwvlaktes oversteken.

Als je het programma hebt volbracht krijg je een certificaat en een medaille (een Award), afhankelijk van het niveau dat je hebt gehaald, dat kan zijn brons, zilver of goud. Deze award heeft internationale betekenis. Er zijn inmiddels circa 100 landen met 400.000 jonge mensen die deelnemen aan dit project. De uitreiking van de Awards is altijd een officiële gelegenheid waarbij belangrijke personen en pers worden uitgenodigd. Het halen van een award heeft status. In Engeland worden bijvoorbeeld de gouden Awards op Buckingham Palace uitgereikt.

Hoe gaat het in zijn werk?
Op de vier genoemde gebieden moet je bepaalde doelen bereiken die je jezelf stelt. Deze doelen bespreek je met de begeleiders. We kijken daarbij naar haalbaarheid en ontwikkelingswaarde. In feite is alles waardoor een ontwikkeling mogelijk wordt op de genoemde gebieden akkoord. De tijdsduur bepaalt de kleur van de medaille. Brons duurt minimaal 6 maanden, zilver minimaal 12 maanden en goud duurt minimaal 18 maanden. Kun je door omstandigheden niet binnen deze tijd je doel halen dan mag je er langer over doen. Je mag beginnen aan het project als je 14 jaar bent en je krijgt tot je 25e jaar de tijd om het af te ronden.

Er worden inhoudelijk meer eisen gesteld aan activiteiten die voor goud tellen. Maar de doelen worden zeer individueel afgesproken. Er wordt op gerekend dat je minimaal per week één of twee uur aan de doelen moet werken om ze te kunnen halen. De expeditie is meestal de afsluiting van het project en moet door een groep van vier tot zes voorbereid en uitgevoerd worden. Iedereen die de uitdaging aan wil gaan kan op vrijwillige basis meedoen! Het is geen wedstrijd wie de beste de is. Het gaat om je eigen individuele ontwikkeling.

Deelname aan de activiteiten kost 32,50 euro. Daarvoor krijg je een logboekje en na afloop een certificaat en medaille. Je wordt gedurende de maanden begeleid door twee docenten van school. Zij bepreken steeds met jou de voortgang en kunnen je allerlei adviezen geven. Ouders moeten wel toestemming geven voor deelname aan het project. Zij zullen ook over dit project geïnformeerd worden.

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met docenten: Elina van der Linde en Max Mendes

Meer informatie kun je vinden op de website www.award.nl