bbl / kbl

De beroepsgerichte unit

De bbl en kbl vormen de beroepsgerichte unit (BG). Ben jij iemand die vooral praktisch dingen wil doen en vind je leren soms wel lastig? Dan zit je in de BG-unit helemaal op je plek.

Samen met je klasgenoten ga je in de onderbouw (klas 1 en 2) op zoek naar wat je leuk vindt om te doen en waar je talenten liggen. In de bovenbouw (klas 3 en 4) kies je de vakken die je leuk vindt en ga je meer gericht aan het werk voor je diploma.

Praktijklessen
De BG-unit heeft praktijklessen op de begane grond in de zuidvleugel. In dit deel van onze school vind je een mooie keuken, twee grote technieklokalen, een verzorgingslokaal met daarin een deel dat er uit ziet als een echte kapperszaak en hoek waar je alles kunt leren over schoonheidsbehandelingen en manicure.
Je krijgt les op je eigen laptop en leert op een professionele manier films maken en te bewerken, maar ook hoe je apps en een website moet bouwen. Allemaal vaardigheden die nu, maar ook in de toekomst heel erg belangrijk zijn.
In de BG-unit krijg je de eerste twee jaar de kans om van alles uit te proberen in de lessen van I Discover. In deze lessen doe je verschillende projecten waarin wetenschap, zorg, technologie, economie, maar ook mode en design aan bod komen. Door deze projecten ontdek je waar je goed in bent en wat je écht leuk vindt om te doen.

Bovenbouw
Vanaf klas 3 zit je in de bovenbouw. Je start direct met onderdelen van het eindexamen. Je maakt voor verschillende vakken al toetsen en opdrachten die meetellen voor je diploma. Het eindexamen bbl/kbl bestaat altijd uit de vakken Nederlands, Engels, Economie en Dienstverlening & Producten. Daarnaast kunt je kiezen uit wiskunde of biologie.

Dienstverlening & Producten (D&P)
Dit profiel geeft je een hele brede basis, waardoor je nog alle kanten op kunt gaan in het mbo en je verdere toekomst. Het vak bestaat uit 4 profielmodules:

1. Organiseren van een activiteit
2. Presenteren, promoten en verkopen
3. Een product maken en verbeteren
4. Multimediale productie maken

In deze modules rond je af in de 4e klas met het praktijkexamen, het CSPE.

Naast de Profielmodules volg je ook nog een combinatie van 4 keuzevakken. Deze keuzevakken rond je af in de 3e klas. Je kunt zelf kiezen voor de vakken die jij leuk én belangrijk vindt. Voorbeelden van keuzevakken zijn: Gamedesign, Mode & Design, Voeding & Beweging, Robotica en Meubelmaken. Deze vakken tellen mee voor je diploma.

Voorbereiden op het mbo
Na het behalen van je diploma kun je naar de mavo of naar het mbo. Een bbl-diploma geeft toegang tot niveau 2 en met een kbl-diploma kun je naar niveau 3/4. Tijdens de lesuren van D&P en het mentoraat besteden we veel aandacht aan de opleidings- en beroepskeuzes die je kunt maken. Ook loopt iedereen in klas 3 een stage. Zo kun je alvast ervaren hoe het is om echt ergens te werken.