Over De Meergronden

Wie zijn wij en waar staan we voor?

Al meer dan 40 jaar lang begeleiden wij leerlingen naar een zelfstandige, zelfbewuste en ruimdenkende toekomst. De Meergronden heeft als ideaal: een open school zijn met kansen voor iedereen. We zien de school als mini-maatschappij, waarbij we sociale, jonge mensen opleiden die samenwerken met verschillende culturen, zelfstandig problemen oplossen, respect hebben voor andermans sterke punten en begrip opbrengen voor andermans zwakten.

Onderwijsvisie
Natuurlijk is kennis belangrijk. De basisvakken moet je goed onder de knie hebben, om klaar te zijn voor je vervolgopleiding. Maar daarnaast geloven wij erin dat ‘wie je wordt’ net zo belangrijk is. Daarom is er veel ruimte voor deze drie onderwerpen:

  • Samenwerken met verschillende leerlingen, niveaus en culturen. Net zoals in de samenleving buiten school.
  • Het ontwikkelen van internationale competenties, waarmee je in de hele wereld terecht kunt, nu en in de toekomst.
  • Onderzoeken wat je écht leuk vindt en waar je talenten liggen.

Wij geven het onderwijs binnen onze school vorm vanuit vier kernwaarden:

Grensverleggend  

We kijken over grenzen, letterlijk en figuurlijk.  We stellen grenzen en beperkingen ter discussie.  We zijn ambitieus en dagen uit.  Creativiteit op alle vlakken is belangrijk.   

Open

We respecteren elkaar en andere culturen en levensinstellingen. Op basis van vertrouwen werken we met elkaar samen. We zijn ontvankelijk voor nieuwe ideeën, ontwikkelingen en uitdagingen uit de samenleving.

Verbonden

We zijn trots op onze school als gemeenschap. We leren, werken en ontwikkelen samen. In verbinding maken we ruimte voor elkaar.    Samenwerking leidt altijd tot meerwaarde. Onze school is verbonden met de buitenwereld, binnen Haven, Nederland en daarbuiten.

Verwachtingsvol

De lat ligt hoog, voor leerlingen en docenten. Wij hebben ambitie en zien kansen. We bouwen aan zelfvertrouwen.

Missie en visie

We bereiden onze leerlingen voor op een internationale en interculturele toekomst, zodat zij uitstekend in staat zijn samen te werken en samen te leven met mensen en organisaties uit verschillende culturen. Leerling en docent werken samen aan het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau en een optimale doorstroming naar het (internationale) vervolgonderwijs. Wij bieden een geheel aan leerervaringen waardoor leerlingen als kritische wereldburgers kunnen fungeren en goed voorbereid en vol vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.
In het schoolplan staan de missie en de visie van De Meergronden beschreven. Tevens bevat het schoolplan onze kernwaarden en de koers voor 2023-2027.