Begeleiding

Hulp bij huiswerk
Zeker in de eerste klas vinden leerlingen het moeilijk om thuis zelfstandig en geconcentreerd huiswerk te maken. Op onze school kan je na schooltijd op een gezellige plek in alle rust en met begeleiding huiswerk (leren) maken. Je bent welkom in het Studiecentrum, dat elke dag tot 18 uur is geopend.

Je kunt eventueel kiezen voor intensieve begeleiding in een klein groepje of voor een wat grotere huiswerkklas. Vanzelfsprekend mag je in het Studiecentrum ook zelfstandig aan het werk gaan. 

De school heeft een aantal projecten waarbij leerlingen uit hogere klassen de leerlingen uit de eerste en tweede klassen kunnen helpen om hun huiswerk goed te organiseren (het junior-mentoraat).

Dyslexiebeleid
Voor leerlingen die in het bezit zijn van een dyslexieverklaring hebben wij een speciaal beleid.
Op De Meergronden vinden wij het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de begeleiding van hun kind met dyslexie. Elke leerling is uniek en heeft eigen leerbehoeften. Wij plannen al vroeg in het schooljaar een gesprek met alle ouders en kinderen met dyslexie, zodat wij duidelijk krijgen waar de leerlingen behoefte aan hebben. Op deze manier zorgen we ervoor dat deze leerlingen een goede schoolloopbaan krijgen met zo min mogelijk hindernissen. Met iedere leerling en ouders wordt besproken waar de school in tegemoet kan komen om de leerling te ondersteunen.

De dyslexiecoördinatoren hebben elke donderdag een spreekuur van 12:45 tot 13:15 waar ouders en leerlingen met hun vragen terecht kunnen. Voor leerlingen is dit mogelijk op school. Ouders kunnen telefonisch of via Teams contact opnemen met de coördinatoren.

Elke leerling met dyslexie krijgt een zogenaamde dyslexiepas waarop de faciliteiten staan vermeld waar leerlingen gebruik van mogen maken. Dit kunnen zijn: extra tijd bij toetsen, mogelijke mondelinge herkansing en het gebruik van een voorleesprogramma (Claroread).