Leerlingenraad

De Meergronden heeft een actieve leerlingenraad.
Leerlingen uit alle jaarlagen en niveaus komen iedere week bijeen om te vergaderen over wat er in de school leeft en ideeën te opperen om het onderwijs en de organisatie voor leerlingen te verbeteren. Tevens helpt de leerlingenraad bij het organiseren van schoolfeesten. De leerlingenraad is een klankbord voor de schoolleiding als het gaat om zaken die leerlingen en het onderwijs aangaan. Onze school heeft een leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van de school en de leerlingen zijn beschreven. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de leerlingenraad. 

Contact met de leerlingenraad
Als je contact wilt opnemen met de leerlingenraad, kun je dat doen via onderstaand e-mailadres. Zet in je mail behalve je vraag, klacht of opmerking ook altijd je naam, klas en eventueel je telefoonnummer.
leerlingenraad@meergronden.asg.nl

Schoolfeesten
Twee keer per jaar organiseert de leerlingenraad een schoolfeest. Vanaf de 3e klas hebben leerlingen in december een stijlvol kerstgala. De onderbouwklassen hebben een beroemd Valentijnfeest. Schoolfeesten zijn alleen toegankelijk met de schoolpas en een toegangskaartje. Op De Meergronden geldt een verbod op roken, drank en drugs, ook tijdens schoolfeesten.