Jaarkalender

Kennismakingsmiddag groep 7 en 8

aanmelden via de website

Ouderavond online havo 3/ vwo 3

over profielkeuze

Ouderavond online BG2

over keuzevakken klas 3

Toetsenweek mavo 3

Verkort lesrooster

vanwege studiemiddag docenten is het lesrooster 40 minuten i.p.v. 60 minuten

Schoolexamens havo 4, havo 5, vwo 5, vwo 6 en toetsenweek V4

t/m 22 maart

Schoolexamens bbl 4, kbl 4 D&P modules

t/m 19 maart

Schoolexamens mavo 4

t/m 26 maart

Schoolexamens bbl 4, kbl 4 theorievakken

t/m 26 maart

Rapportvergaderdag

Leerlingen lesvrij

Paasweekend

t/m 5 april. Goede vrijdag valt op 2 april, 2e Paasdag op 5 april.

Herkansing periode 2 bbl 3, kbl 3

Stage periode bbl 3 en kbl 3

t/m 23 april

Herkansing SE 2 havo 5, vwo 6

Verkort lesrooster

vanwege studiemiddag docenten is het lesrooster 40 minuten i.p.v. 60 minuten

Mentorenouderavond rapport 2

Herkansingen/ Inhaal-ochtend havo 4, vwo 4 en vwo 5

Expositie KUBV examenklassen

in de week van 19-23 april

Herkansing mavo 3 periode 2

Meivakantie

t/m 9 mei

IB – TTO examens havo 5 en vwo 6

Hemelvaartsweekend

t/m 16 mei

Start eindexamens

2e Pinksterdag

Verkort lesrooster

vanwege studiemiddag docenten is het lesrooster 40 minuten i.p.v. 60 minuten

Herkansingen havo 3, vwo 3 en vwo 4

Studiedag docenten

leerlingen lesvrij

Uitslagdag eindexamens

Anglia – TTO examen M3T

Herkansingen eindexamens

deze week

Toetsenweek mavo 3

t/m 1 juli

Toetsenweek havo 3, vwo 3, havo 4, vwo 4, vwo 5

t/m 30 juni

Toetsenweek bbl 3, kbl 3

t/m 1 juli

Projectweek havo/vwo klas 1 en 2

Uitslag herkansingen eindexamens bbl en kbl

Uitslag herkansingen eindexamens mavo, havo en vwo

Meergronden Triathlon

voor alle 1e klassen en op inschrijving

Rapportvergaderdagen

t/m 7 juli

Boeken inleveren

Diplomauitreiking bbl, kbl en mavo

voor bbl-kbl en mavo

Diplomauitreiking havo en vwo

Rapport ophalen

het schooljaar afsluiten met je mentorklas

Zomervakantie

t/m dinsdag 24 augustus